ABBY

Vanhaa Domusta on täydennetty sisäpihan uudella puisella atriumilla luostarimaisessa hengessä. Rakennuksen alaosa on avointa pihaa erilaisine soppineen. Kaupunkikuvallinen periaate katutilan avoimmuudesta on säilytetty. Pellervonkadulle on muodostettu pieni taskuaukio avauksena uuden Domuksen suuntaan. Korttelin ulkopuoli on säilytetty pääosin alkuperäisenä. Keskikäytäväratkaisu on säilytetty tilallisena ratkaisuna. Siipiosien nivelkohdasta on luotu liikenteellinen painopiste uusine sisäänkäynteneen, portaineen ja hisseineen. Luhtikäytävällinen uudisrakennus yhdistää A-siiven muuhun Domukseen.

Joukahaisenkatu on vanhan Domuksen kohdalla linjattu vastapäisen liiketalon edustalta. Muodostunut aukiosarja liittää vanhan ja uuden Domuksen toisiinsa. Autojen dominoiva vaikutus kaupunkikuvassa vähenee. A-rakennuksen maantason kahvilatoiminta tukee osaltaan uuden “opiskelija-aukion” kehittämistä. Paikasta voi muodostua opiskelijoiden ja alueen muiden asukkaiden uusi kaupunkiolohuone.