AinoLive

Uusi Vanhan Domuksen kortteli täydentää ympäröivää kaupunkirakennetta ja nostaa tonttitehokkuutta, vastaamalla samalla nykyaikaisiin opiskelija-asumisen vaatimuksiin ja tarjoten tiloja ja lisäarvoa myös Uuden Domuksen asukkaille.
Kehämäisesti sijoitettujen rakennusten väliin jäävä, alueelle tyypillinen vehreä piha toimii korttelin yhteisenä aktiivisena kohtaamispaikkana. Pihalla on hyödynnetty maaston korkoeroa sijoittamalla yhteisiä tiloja rinteen reunaan. Pysäköinti sijoittuu korttelin ulkoreunoille jättäen pihan kokonaan vapaaksi henkilöautoliikenteeltä.
Uusissa rakennuksissa on alueelle tyypillisesti pitkittäiset harjalinjat ja kattojen lappeet on sovitettu ympäröivään rakennuskantaan omaleimaisella tavalla. Julkisivumateriaaleissa ja yksityiskohdissa on huomioitu rakennetun ympäristön ominaispiirteet.
Kortteli tarjoaa kompakteja asuntoja, joissa asumisen laatua on vahvistettu leveillä ranskalaisilla parvekkeilla, harkituilla pohjaratkaisuilla ja kerroskohtaisilla yhteistiloilla, jotka ovat oleellinen osa asumisympäristöä. Kustannustehokkuuteen on pyritty asuntojen kompaktin koon lisäksi asuntotyyppien laajalla toistuvuudella.