AVANT KALEVA

Avant Kaleva on visio Kalevasta tulevaisuuteen katsovana alueena ja yhteisöllisen opiskelija-asumisen suunnannäyttäjänä. Ehdotuksessa Vanhan Domuksen tontille rakennetaan uudenlainen opiskelijakerrostalo, joka muodostaa Taka-Kalevan ja Kalevanrinteen jakolinjalle uuden kiintopisteen. Avant Kaleva ohjaa alueen kehitystä kohti eläväisempää ja monimuotoisempaa kaupunkiympäristöä sekä toimii voimakkaana kaupunkikuvallisena elementtinä.

Ehdotus muodostuu kahdesta päämassasta sekä tarkastelualueeseen kuuluvalle aukiolle sijoitetusta pienemmästä rakennusmassasta. Nämä kolme rakennusta muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka erottuu Kalevan muusta rakennuskannasta, mutta luo alueeseen harmonisen yhteyden punaruskean sävymaailmansa kautta.