Communitas

Communitas on yhteisöllinen opiskelijakortteli. Korttelissa vanha ja uusi kohtaavat muodostaen ympäristöä ja rakennushistoriaa kunnioittavan kokonaisuuden.

Rakentamisen määrä on sovitettu ympäristön mukaan. Tiivis ja matala kortteli säilyttää alueelle tyypillisen puutarhamaisen pihan ja kunnioittaa ympäröivien rakennusten korkeuksia.

Vanhan Domuksen A-rakennus säilytetään maiseman kiintopisteenä kunnioittaen sen rakennushistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa. Sisäiset tilajärjestelyt muokataan perinteisin rakennustavoin vastaamaan nykyisiä tarpeita.

Uudisrakennuksen massoittelu ja kattomuodot sopeutuvat ympäristöön, kun taas julkisivun rakenne ja materiaalit edustavat rehellisesti nykyaikaista massiivipuurakenteista asuinrakentamista.

Korttelissa on monipuolisesti jakamistalouden mahdollistavia tiloja. Vuokrattavat vierasasunnot, varattavat työtilat, yhteistilat ja saunat mahdollistavat joustavan, tilatehokkaan ja yhteisöllisen elämäntavan.