Domus Aurea

Ehdotuksessa puretaan vanhan Domuksen rakennukset kokonaisuudessaan ja rakennetaan tilalle viisi uutta opiskelija-asuinrakennusta, jotka muodostavat keskelleen yhteisöllisen sisäpihan. Uudet rakennukset sovittautuvat alueen mittakaavaan ja luovat torin suuntaan päätteen polveilevalle korttelirakenteelle. Rakennusmassat muodostuvat kahdesta osasta; tontin korkeuseroihin ja maantasokerroksen vaihteleviin käyttötarkoituksiin mukautuvasta tiilijalustasta sekä sen päällä lepäävistä, CLT-moduuleista muodostuvista asuntolamelleista.
Tiilijalusta sitoo rakennusmassat yhtenäiseksi kortteliksi ja muodostaa samalla rakennusten toiseen kerrokseen puolijulkisen terassin. Asuntoihin kuljetaan korttelipihaa reunustavien luhtikäytävien kautta, joissa liikennealue on erotettu asunnoista puskurina toimivalla terassivyöhykkeellä. Puurakenteinen moduulijärjestelmä on sekä rakenteeltaan ekologisesti kestävä, monenlaisen muuntojoustavuuden mahdollistava että taloudellisesti toteutettava.