Domus Forum

Forum oli antiikin Roomassa aukio ja kohtauspaikka. Domus taas oli sisäpihan ympäri kiertyvä kaupunkitalo. Domus Forum- ehdotus luo runsaasti lisää asumista korttelipihan ympärille olemassaolevia massoja korottamalla.
Ehdotus ammentaa paikan sekä alkuperäisen kaavan hengestä. Sen ytimessä on luonnon integroiminen kaupunkitilaan – ehdotuksessa piha palautuu alkuperäiseen tarkoitukseensa. Uusi korttelitalo ja lukuisat pihan yhteyteen sijoittuvat yhteisölliset ja julkiset toiminnot vahvistavat paikan identiteettiä sekä tuovat elämää Kalevan kaupunginosaan.
Ehdotus säilyttää A, C, D ja E- talot – korttelin suurimmat rakennukset. Kaksikerroksiset, uusia opiskelija-asuntoja sisältävät korotukset tulevat A, D ja E- talojen päälle.
Ehdotus tukee TOASin päätavoitetta: kohtuuhintaista opiskelija-asumista. Tämä toteutuu olemassa olevia resursseja hyödyntämällä sekä pienten asuntojen ja tarkoituksenmukaisten yhteistilojen yhdistelmällä. Korjauksen toimenpiteet ovat harkittuja.