Domus Plus

Ehdotuksen Domus Plus lähtökohtana on säästävä täydennysrakentaminen kestävän kaupunkikehityksen hengessä ja olemassaolevan korttelin hellävarainen uudistaminen. Korttelista puretaan vain matala aputilaosa ja vain 4 asuntoa käsittänyt Talo B. Kortteliin rakennetaan 7-kerroksinen uudisosa Talo B:n paikalle ja kolmikerroksinen uudisrakennus tontin eteläpuolta rajaamaan.

Tontin sisälle luodaan luontevat yhteydet ja kortteli yhdistetään paremmilla ulkoisilla yhteyksillä Uuden Domuksen opiskelijayhteisöön. Rakennusten sisäisiä solmukohtia avarretaan ja toiminnallistetaan. Aukion puoleinen julkisivu avataan julkisille, opiskelijaelämää tukeville toiminnoille.

Korttelin toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä parannetaan tuomalla eriasteisia yhteistiloja korttelin ja rakennusten sisäisten reittien varrelle. Kerrosten lähiyhteistiloja jakaa kyseisissä kerroksissa asuvat ihmiset ja koko korttelin yhteiselo huipentuu Talo B:n maantasossa sijaitseviin kortteliyhteistiloihin.