Domus3

Vanhan Domuksen tonttia on ehdotuksessamme kehitetty siten, että opiskelijoiden asumisviihtyvyys paranee, kulttuuriympäristön arvot säilyvät ja asumisen täydennysrakentaminen raitiotien varrelle mahdollistuu. Suunnitelmassa on haluttu säilyttää Kalevalle ja Vanhalle Domukselle tunnusomainen suuri etelään aukeava puistopiha ja sen koordinaatisto.

Vanhan Domuksen A ja D –talot ovat ehdotuksessa säilytettäviä, koska ne rakennustaiteellisilta arvoiltaan ja tehokkuudeltaan toteuttavat vaaditut tavoitteet. B, C ja E talojen tilalle Pellervonkadun varteen on suunniteltu uudisrakennus, jonka suunnitteluratkaisuna on puurakenteinen CLT- tilaelementtikerrostalo, joka muodostuu kahdeksan kerroksisesta tornista ja viisikerroksisesta lamelliosasta. Tornissa luonteenomaista on avoin valoisa atriumkäytävä, joka mahdollistaa katutilaa sekä sisäpihaa rajaavan rakennusmassan. Lamelliosa on Kalevan kaupunginosalle tyypillisesti kauempana kadusta. Suunnitelmassa yht. 236 opiskelija-asuntoa.