‘Exedra’

’Exedra’

On päädytty ehdottamaan, että Vanhan Domuksen rakennukset korvataan uudisrakennuksilla. Uudisrakentamisen hiilijalanjälki on haluttu pitää mahdollisimman pienenä. Rakennusmateriaaliksi ehdotetaan CLT-puuelementtejä, jotka ovat varastoineet hiilidioksidia itseensä. Julkisivuverhous on suunniteltu etikkakäsitellystä pitkän takuun omaavasta kotimaisesta höylätystä mäntypaneelista. Puun annetaan harmaantua luonnollisesti. Sokkeliosuus on muottilautaa vasten valettua betonia, joka käsitellään puuosien sävyyn ja detaljoidaan niin, että yhtenäinen julkisivuilme näyttää alkavan maanpinnasta.
Ehdotuksen domiantti on yhteistilat sisältävä matala nivel asuntosiipien välissä. Nivelen seurustelusali, ’Exedra’, toimii monipuolisena yhteisöllisenä sivistyksen tyyssijana. Siellä voi toimia pieni ulkopuolinen kahvilayrittäjä tai opilaskunta voi pyörittää kahvilapalvelua. Tilassa voi kierrättää ja lueskella kirjoja. Se voi innostaa keskusteluihin ja pohdintoihin. ’Exedra’ houkuttelee myös Uuden Domuksen asukkaita käyttämään tiloja. Takaseinä käsitellään hehkuvaksi ja valaistaan niin, että se näkyy lasiseinän läpi houkuttelevana myös ulos. Yhteistiloissa on seurustelusalin lisäksi oleskeluterassit, saunaosastot vilpoloineen ja pesutupa.
Sommitelma on pidetty yksinkertaisena, yhteistilaosaa korostavana. Kadunvarsijulkisivut ovat ryhdikkäitä ja rauhallisia, ympäristön rakennuskantaan sopeutettuja. Asunnot ovat pieniä mutta valoisia. Päädyn asunnoilla on parveke lasitusmahdollisuudella. Pienillä pitkän julkisivun asunnoilla on miniparveke,joka estää palon leviämistä kerroksesta toiseen. Kahdessa ylimmässä kerrokseessa on ateljee-kaksioita. Sisätilalla on ullakkomainen luonne ja tila on erityisen valoisa. Tila voidaan pimentää ikkunoiden screen-kaihtimilla.
Porrashuoneet sijoittuvat galleriamaiseen keskikäytävään. Galleria on tavallisesti yhtä tilaa, mutta palotilanteessa sulkeutuvilla porrashuoneovilla se osastoituu niin, että rakennuksista poistuminen on turvallista. Keskigalleriassa on valoaukkoja, jotka päästävät luonnovalon alas asti. Keskikäytäväratkaisun ahdistavaa pimeyttä on haluttu välttää.
Pihan viihtyisyyteen on kiinnitetty suurta huomiota. Piha on suunniteltu vihreäksi, tuulilta suojaisaksi keitaaksi. Ovaalimainen katos perennaistutusten ympärillä tarjoaa suojaa sateisenakin päivänä. Autot ja polkupyörät on sijoitettu pääsääntöisesti kellarikerrokseen. Rakennuspaikan maastomuotoja on käytetty hyväksi niin, että myös kellarikerroksiin on saatu luonteva kulku ulkotiloista ilman suuria maastomuokkauksia.
Rakennuksen yläkerroksissa on vaikeasti huollettavia, korkeita tiloja. Kiinteistöön hankitaan pieni käsin siirreltävä huoltonostin, joka mahtuu hissiin. Nostimella katon ikkunoita ja muita korkealla sijaitsevia paikkoja voi turvallisesti huoltaa. Rakennusten hissit palvelevat kaikkia kerroksia, myös parvikerrosta. Koska asukkaat muuttavat usein, on kalusteiden helppo kuljettaminen tärkeää.
Rakennusten ilmanvaihtokonehuoneet on sijoitettu korkeisiin tiloihin neljänteen kerrokseen. Tekniikka kuljetetaan parvikerroksen yläpulella olevan tekniikkalautan päällä pystykuiluihin. Kuilut voidaan huotaa porrasgalleriasta ilman että asuntoon sisään joudutaan menemään. Katolle nouseville piipuille suunnitellaan konehuoneen yläpuolelle kaukalo, joka jää kattoharjan alapuolelle katveeseen.