Insula

Insula, Vanhan Domuksen korttelin peruskorjaus ja laajennus noudattaa korttelin kaupunkikuvallista linjaa, selkeyttäen ja tehostaen sen hajanaista rakennetta. Säilytettävät rakennukset peruskorjataan alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Pohjaratkaisua muokataan hienovaraisesti samalla kohentaen asuinmukavuutta nykyaikaiselle tasolle. Piha suunnitellaan toiminnoiltaan monipuoliseksi ja rakenteiltaan laadukkaaksi opiskelijoiden yhteispihaksi.

Uudisrakennusten selkeä julkisivuarkkitehtuuri pohjautuu vaaleaan tiilen käyttöön sekä aukotukseltaan nykyaikaiseen tulkintaan alueen ratioaalisista julkisivuista. Pohjaratkaisu perustuu selkeään keskikäytävään, joka mahdollistaa rakennuksen tehokkuuden. Rakennusten massan taitekohtiin sijoitetut porrashuoneet ovat valoisia ja tilavia. Pysäköinti sijoittuu kellarikerroksen pysäköintihalliin. Rakennuksen yksinkertainen muoto ja vaippa, kantavien linjojen päällekäisyys, sekä yksinkertaiset julkisivut mahdollistavat taloudellisen rakentamisen.