ISO:D

ISO:D on opiskelija-asumisen pikkujättiläinen, joka täydentää vanhan Domuksen perinteikkään korttelin sirolla ja nykyaikaisella uudisosalla.
Uuden rakentamisen elinkaarihiilijalanjälkeä minimoidaan käyttämällä massiivipuurakenteita. Kaupunkikuvaa elävöitetään aktivoimalla maantasokerros yhteistiloilla ja palauttamalla ravintola alkuperäiselle paikalleen. Vanhan osan asuntojen tilamuutoksilla luodaan toimivampaa ja nykyvaatimukset täyttävää asumista yhdistämällä entisiä pieniä huoneita yksiöiksi tai kaksioiksi. Sisäpihalla korkoeroja tasataan uuden rakentamisen yhteydessä. Pihalle syntyy uusia käyttömahdollisuuksia ja pihatila avartuu visuaalisesti. Ehdotus mahdollistaa Joukahaisenkadun varren kaupunkitilan kehittämisen tulevaisuudessa monipuoliseksi, hitaan liikenteen kävelypainotteiseksi kaupunkitilaksi.