IV-Campus

Asunnot
Opiskelun tasa-arvoinen mahdollisuus taataan kohtuu hintaisella ja viihtyisellä asumisella. Asuntojen 5m leveys tekee pienistäkin asunnoista valoisia ja helposti kalustettavia. Aurinkoiset parvekkeet tuovat talon asukkaille viihtyisyyttä.
Esteettisyys
Rakennusten massoittelu noudattaa katulinjoja, sekä kaupunkirakennetta. Talojen muodonanto yhdistelee funktionalismin ja rationalismin ominaispiirteitä. Mittakaavan lisäksi kampusmaisuutta lisätään, johtamalla saapuminen aukio ja kiemurtelevasti virtaavan pihan kautta. Aukion puoleiset liiketilat lisäävät alueen toiminnallistakerroksellisuutta.
Julkisivut
Julkisivut ovat tiiliverhoiltuja. Parveke linjat tuovat rytmikkyyttä ja vaihtelevuutta. Päätyjen tiilivuorauksen relieffimäisyys tuo raskaan kaupunkikuvallisen motiivin, jota alaosan laajojen lasipintojen keveys korostaa. Päätyjen tiilireliefi on kunnianosoitus Tampereen tiilirakentamiselle.
Tehokkuus
Mitoitus mahdollistaa tilaelementti rakenteen. Kustannuksia on hallittu rajaamalla asuntotyypit 4:n erilaiseen.