Jiiri

Suunnitelman lähtökohtana on säilyttää Vanhan Domuksen A-osa, korjata se nykyvaatimusten tasolle, purkaa muut osat ja rakentaa purettavien tilalle uusia asuntoja. Tontin tehokkuus kasvaa ja samalla asumisviihtyvyys paranee.
A-osa lähes täysin itsenäisenä rakennuksena voidaan luontevasti säilyttää, luoden alueelle ajallista kerroksellisuutta. Uudisrakennukset ovat alueelle tyypillisesti avoimeen korttelirakenteeseen itsenäisesti sijoiteltuja yksinkertaisia rakennusmassoja. Uudisrakennukset tehdään CLT-rakenteisista tilaelementeistä. Tämä on huomioitu rakennusten yksinkertaisessa muodossa ja asuntotyyppien mitoituksessa.