Kaksi päätyä

Suunnitelman lähtökohtana on vanhojen rakennusten säilyttäminen ja korttelirakenteen täydentäminen nykyisen kaupunkirakenteen mittakaava kunnioittaen. Pellervonkadun ja Väinämöisenkadun välisten korttelien mittakaavaa ja vapaamuotoisempaa rakennusten sijoittamisista katulinjasta on tuotu myös Vanhan Domuksen kortteliin. Täydennysrakentamisen rakennuksia on vinksautettu Väinämöisenkadun puoleisten rakennusten koordinaatistoon. Uudisrakentamisen harjakattoisten rakennusten päätyjen julkisivua on porrastettu ja näin on saatu säilytettyä puutarhamaisempaa kaupunkirakennetta. Korttelin luoteiskulman vanha matala rakennusmassa on esitetty purettavaksi avaten korttelia toiminallisesti uuden Domuksen suuntaan. Autopaikat on sijoitettu pihakannen alle. Joukahaisenkadun puolella vanhan Domuksen 1.kerros muutetaan julkisemmaksi ja julkisivua palautetaan isoine ikkunoineen alkuperäisempään ilmeeseen päin. Muuten vanhojen rakennusten julkisivut säilytetään rapattuina ja yhdenmukaistetaan korttelin ilmettä.