´KEKO´

Kaupunkirakenne
KEKO kehittää Vanhan Domuksen tonttia kaupunkirakenteellisesti siten, että täydennysrakentaminen vastaa sekä kaupunkikuvallisiin haasteisiin että lisää tontin opiskelija-asuntotarjontaa. KEKO luo alueelle omaleimaisen imagon ja aluejulkisivusta syntyy kiinnostava. Vanhalle Domukselle syntyy uusi tunnistettava ilme.
Rakentuessaan Vanha Domus heijasteli Tampereen muutosta korkeakoulukaupungiksi. Vanhat rakennukset peruskorjataan ja tontin sisäpihalle kohoaa pilvimäinen uudisrakennus. Nyt kokonaisuus tarjoaa opiskelija-asumiselle uuden ulottuvuuden.

KEKO mahdollistaa elävän, yhteisöllisen ja esteettömän maatasokerroksen syntymisen muokkaamalla piha yhteen tasoon. Julkiset tilat sijoittuvat Joukahaisenkadun varteen ja 1. kerros on avautuu läpi rakennuksen. Purkamalla A- ja B-talon välinen rakennelma syntyy visuaalinen yhteys Uudelle Domukselle. Pihasta muodostuu sosiaalisen kanssakäymisen näyttämö. Väinämöisenkadun, Joukahaisenkadun ja Pellervonkadun väliin jäävälle aukiolle jää opiskelijatoimintaan liittyvää kehittämispotentiaalia tulevaisuudessa.

Toiminta
Vanhan Domuksen rakennukset säilytetään alkuperäisen kaltaisina. Rakennukset peruskorjataan ja kerroksiin sijoitetaan opiskelija-asuntoja, joiden yhteistilat kuten tupakeittiö ja pesula sijoittuvat kuhunkin asuntokerrokseen. Rakennuksen E sijoittuvat perhe-asunnot omaan rauhaansa niitä palvelevine yhteistiloineen. Toiminnallinen yhteys kokonaisuuteen kuitenkin säilyy.

Julkiset ulosvuokrattavat tilat kuten kahvila, näyttelytila ja kuvataidekoulu yms. sijoittuvat Joukahaisenkadun varteen katutasoon, joka avautuu läpi rakennuksen myös sisäpihalle. Asukkaiden yhteistilat kuten erilaiset hiljaiset työskentely- ja ryhmätyötilat, kuntosali ja erilaiset palvelueteiset sijoittuvat maantasoon avautuen sisäpihalle, josta on mahdollista muodostua aktiivinen ja sosiaaliseen kanssakäymisen tapahtuma-alue.

Liikenne
Vanhan Domuksen korttelin sijainti toimivan joukkoliikenteen ytimessä ja monipuolinen polkupyörä liikenne muodostaa liikkumisen selkärangan. Autoliikenne on alisteinen muulle liikkumiselle ja autopaikat sijoitetaan pihan ja uudisrakennuksen alle. Kellariin sijoitetaan myös valtaosa polkupyöräpaikoista.