KERROSTUMA

Ehdotus ’KERROSTUMA’ minimoi purkutarpeen, sillä se purkaa vain välttämättömän korttelin ehostamiseksi. Tällä tavalla saadaan myös purkujätteen määrä pysymään minimissä ja siten se on myös hyvin ympäristöystävällinen vaihtoehto uudistaa kortteli. Uudisosan L-muoto takaa korttelin sisäpihan yhteisöllisyyden tunteen voimistumisen ja se myös sitoo uudisosan vanhaan kompleksiin. Massoittelultaan uudisosa myötäilee ympäristöään, sillä etelä-pohjoissuunnassa uudisosa on korkeampi mitä länsi-itäsuunnassa. Tämä myös päästää auringonvalon helpommin sisäpihalle. Nykyaikaisesta arkkitehtuuristaan huolimatta ‘KERROSTUMA’ näyttää sointuvan ympäröivään Kalevan alueeseen muuratulla tiilijulkisivullaan. Myös mahdollisimman suurella vanhan osan säilyttämisellä minimoidaan alueen liian suuri visuaalinen muutos ja yleisen harmonian rikkoutuminen. Täten ‘KERROSTUMA’ päivittää korttelin nykyaikaan tuoden opiskelijoille mahdollisuuden nykypäivän vaatimukset täyttävään hyvään opiskelijaelämään ja tekee siitä myös houkuttelevan monelle tulevalle vuosikymmenelle.