Kivi-paperi-sakset

Kilpailuehdotuksessa vanha Domus puretaan ja korvataan tehokkaalla, modernilla uudisrakennuksella, joka kuitenkin ammentaa arkkitehtuurinsa ympäröivän rakennuskannan parhaista piirteistä. Idänpuoleisten taittuvien asuinrakennusten teema jatkuu kilpailualueella lomittuvina rakennusnauhoina. Alueelle tyypilliset pihat ja korttelit saavat modernin tulkinnan Domuksen korttelipihoilla. Ristikkäisten massojen muodostamat taskupihat johdattavat opiskelijat sisään asuinsiipien keskellä kohoavaan keskusaulaan.