KVARTERET

KVARTERET
Tavoitteena on luoda kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen korttelikokonaisuus, joka tarjoaa opiskelijoille elävän, monipuolisen ja yhteisöllisen asuinympäristön.

Uudessa Domus-korttelissa noudatetaan Kalevan kaupunginosan perinteistä kaupunkikuvallista ideaa, joka muodostuu lamelli- ja pistetalojen avoimista kortteleista. Domus-korttelin näyttävimmät A- ja D-talot säilytetään. Pellervonkadun suuntaiset umpinaiset lamellitalot korvataan kahdella tehokkaalla pistetalolla, joiden maantasokerrokset elävöittävät katutilaa. Rakennusten porrastettu sijoittelu ja vaihtelevat rakennuskorkeudet luovat vaihtelevia katunäkymiä, kutsuvia sisääntuloaukioita ja uusia kulkuyhteyksiä korttelin läpi. Rakennusten väliin muodostuu vehreitä, etelään avautuvia piha-alueita, jotka toimivat opiskelijoiden kohtaamispaikkana.

Pelkistetyt, vaaleat tornitalot ja niiden voimakas horisontaalinen ilme liittävät Domus-korttelin lähiympäristöön. Autot sijoitetaan pääosin maanalaiseen paikoitushalliin.