Modus

Modus

”Modus” on ehdotuksemme Tampereen opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton järjestämään yleiseen arkkitehtuurikilpailuun Vanhan Domuksen tontin suunnittelusta. Aluetta osittain täydennysrakentava ja purkava ehdotus kehittää tontin käyttötehokkuutta sekä asumisviihtyvyyttä kulttuuriympäristön arvoja säilyttäen. Tavoitteena on 1960-luvun arkkitehtuurin arvojen (mm. viihtyisyys, rationaalisuus, koruttomuus, yksinkertaisuus, materiaalien aitous ja arkielämän mukavuus) esiin tuominen ja päivittäminen Kalevan identiteettiä unohtamatta. Väinämöisenkadun ja Joukahaisenkadun risteyksessä sijaitseva kokonaisuus loistaa puhtaan, valoisan, vaalean, käytännöllisen ja yhtenäisen esteettisen pohjoista funktionalismia edustavan arkkitehtuurin keinoin.

A-, D- ja E-talo tarjoavat opiskelija-asumista ja liiketoimintaa pienin variaatioin. Rakennukset A, D ja E korjataan. Niissä nähdään eniten potentiaalia korjaamisen ja tehostamisen näkökulmasta sekä mahdollisuus asuin- ja yhteistilojen rakentamiseen ullakkokerroksiin.

Rakennukset B ja C puretaan. Ne ovat ristiriidassa kokonaisuuden kanssa rikkoen muuten eheää korttelikokonaisuutta. Tilankäytöllisesti tehottomimmat lamellit ovat julkisivuiltaan huonossa kunnossa. Rakennuksien B ja C tilalle on osoitettu Pellervonkadun suuntainen neljä kerroksinen lamelli. A-talon ja uudisrakennuksen välinen uusi sisäänkäyntiaukio muodostuu uudeksi kiintopisteeksi Uudelta Domukselta päin katsottaessa.

Asumisen täydennysrakentaminen raitiotien varrelle mahdollistetaan sijoittamalla Väinämöisenkadun suuntaiselle tontin eteläiselle sivulle on neljäkerroksinen lamellimainen massa. Rakennus suojaa Väinämöisenkadulta tulevaa melua.

Uudisrakennukset yhdessä vanhojen korjattavien rakennusten kanssa rajaavat tontin keskelle tiiviin asukkaita palvelevan sisäpihan. Piha-alueen toiminnot on sijoitettu sisäpihan keskelle aurinkoisimpaan kohtaan. Pääsisäänkäyntien säilyttäminen pihan puolella vahvistaa pihan muodostumisen merkittäväksi kohtaamispaikaksi.

Autopaikoitus on sijoitettu tontin itäosaan. Osa autopaikoista varustetaan sähköauton latauspisteillä. Pyöräpaikoitusta on sijoitettu sisäänkäyntiaukioille tontin nurkkiin sekä rakennuksen E sekä uudisrakennusten maantasokerrokseen. Polkupyöräpaikkoja toteutetaan katettuun ja lukittavissa oleviin tiloihin.

Kiinteistön rakennusten kerroksellinen historia (mm. ravintolatoiminta) on arvo, joka on huomioitu suunnitelmaa tehtäessä. A-talon eteläpäädyn entinen ravintola palautetaan loistoonsa. Tila varataan liiketoiminnalle, kerhotoiminnalle tai UVV. Yhteistilat on sijoitettu uudisrakennusten maantasokerrokseen.

Rakennusten väestönsuojat ja irtaimistovarastot löytyvät rakennusten kellarikerroksista.
Ullakkokerroksiin on sijoitettu yhteistiloja, kuten kerhohuoneita, asuintiloja sekä ilmanvaihtokonehuoneet.