Neljä kerrosta ja vintti

Tässä on maamerkin paikka:
Alue kokonaisuudessaan saa uutta identiteettiä ja opiskelijat uusia asuntoja ja avaria näköaloja keskeisellä paikalla hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella.
Tontin sijainnista johtuen torin itäreunalla torni ei varjosta asuinrakennuksia naapuritonteilla.
Tornin sokkelikerrokset liittävät tornin jalankulkijan tasolla olemassa oleviin opiskelija-asuntorakennuksiin, vinttikerrokset ympäröivään kattomaisemaan.
Alueen pysäköinnin uudelleenjärjestely torin alle mahdollistaa torin kehittämisen toiminnalliseksi elementiksi kaupunkirakenteessa ja antaa impulsseja lähialueen kaupunkirakenteellisiin kehittämistavoitteisiin.
Nykyiset kioskitoiminnot on ehdotuksessa sijoitettu uuteen paviljonkirakennukseen torin länsireunalle. Nykyisen liike-asuinrakennuksen ja uuden paviljongin väliin kehittyy pienimittakaavainen kauppakuja.