Nuorimmainen

Ehdotuksessa säilytetään Vanhan Domuksen ensimmäisenä valmistunut A-rakennus, puretaan muut rakennukset ja korvataan ne kahdella puurakenteisella uudisrakennuksella, jotka toteutetaan pääosin CLT-tilaelementeillä. Vanhan Domuksen A-talon eteläpääty pysyy TOAS:in ikonisena käyntikorttina ja rakennuksen säilyttäminen vähentää Kalevan maiseman muutosta. Uusi kokonaisuus noudattaa massoittelultaan vuoden 1955 asemakaavan henkeä. Uusi B-talo asettuu räystäslinjaltaan samaan korkoon kuin A-rakennus ja sen matalammat, kolmikerroksiset siivet saavat rakennuksen istumaan korttelin yleiseen mittakaavaan. C-talo puolestaan asettuu osaksi Pellervonkadun matalien välitalojen sarjaa.
Vanha Domuksen A-talo peruskorjataan tarpeen mukaan ja sen julkisivuihin palautetaan alkuperäinen vaalea väritys ja sinkkipeltikatto. Uudisrakennusten materiaalipaletti on sama. Alkuperäisen ravintolasalin paikalle sijoitetaan suuri yhteistila, joka toimii koko tontin asukkaiden yhteisenä olohuoneena.
Pysäköinti toteutetaan rakennusten väliin pihakannen alle.