Nyt ja aina

Ehdotuksen lähtökohtana on, että Kalevan alue ja Vanhan Domuksen kortteli edustavat kaupunkikuvallisesti yhtenäistä ja historiallisesti merkittävää asuinaluetta. Tämä ehdotus haluaa jatkaa tätä perinnettä. Peruskorjaus- ja täydennysrakentaminen tukevat Vanhan Domuksen asemaa tärkeänä tamperelaisena opiskelija-asumisen keskittymänä ja merkittävänä rakennuksena hyvin yhtenäisessä kaupunkirakenteessa.
Rakennukset A-C-D ja E peruskorjataan ja osa muussa käytössä olleista tiloista muutetaan asumisen käyttöön. B -rakennus puretaan ja uudisosa rakennetaan tontin luoteisnurkkaan, keskeiselle paikalle torialueen reunaan. Peruskorjauksen yhteydessä porrashuoneiden sisäänkäynnit avataan myös kaduille ja näin rakennuksen saavutettavuutta parannetaan.
Vehreälle, Kalevaan tyypilliselle avoimelle sisäpihalle rakennetaan opiskelijoita palvelevia yhteistiloja, joiden käytöstä voivat hyötyä myös kaikki alueen asukkaat.