Pellervo 25

Suunnitelmaehdotuksessa on Kalevan kaupunginosalle tyypillisiä kaupunkikuvallisia piirteitä. Luonnonläheinen värimaailma on otettu nykyisistä vanhan Domuksen rakennuksista ja massoittelukorkeuksien lähtökohtana ovat suunnittelualueen lähistön rakennuskorkeudet. Valinnoilla kunnioitetaan alueen ominaispiirteitä ja arvokasta kaupunkikuvaa.
Alueella on kolme ominaista koordinaatistoa: Pellervonkadun lamellien rytmikäs linja, Pellervonkadun ja Joukahaisenkadun väliin jäävä korkeuskäyrien luoma vähän vapaampi koordinaatisto sekä Sammonkadun rytmikäs L-massojen koordinaatisto, jossa rakennuksien väliin jää piha, jota rajaavat matalammat sivukäytävälliset kerrostalot.
Ehdotuksen koordinaatisto ja rakennusmassoittelu on johdettu Sammonkatu 33 korttelista. Joukahaisenkadun varressa on korkein, kuusikerroksinen rakennus, joka rajaa aukiota yhdessä uuden Domuksen kanssa. Kerroskorkeus pienenee idän suuntaan, matalimman rakennuksen (siipirakennus) ollessa yksikerroksinen Väinämöisenkadun puolella. Pellervonkadun puolella on kaksikerroksinen pienempi rakennus, joka sopii katua rytmittäviin jo olemassa oleviin rakennuksiin. Sisäpihaa rajaa idän puolella nelikerroksinen rakennus.