Porte Aurea

Suunnitelma luo toiminnallisen kokonaisratkaisun ja yhteyden viereisen Domus-rakennuksen ja aukion kanssa. Massoittelu perustuu tontin rajojen mukaiseen sijoitteluun säilyttäen samalla myös tontin alkuperäisen ajatuksen. Tontti täydentyy historia huomioon ottaen uudenlaisessa muodossaan. Vertikaaliset keltaiset rakennusmassat jatkavat alueen pohjoiseteläsuuntaista aluerakennetta. Horisontaaliset matalammat rakennusmassat liittävät tontin rakennukset inhimillisempänä mittakaavana ympäröivään kaupunkiympäristöön. Rakennuksen mittakaavallinen ja visuaalinen vaihtelevuus sekä rakennusmassojen ja harjakattojen erisuuntaisuus muodostavat kokonaisilmeestä harmonisen ja kauniisti paikkaan sopivan. Arkkitehtuuriltaan uudisrakennus on vanhaan rakennuskantaan viittaava, mutta kuitenkin uudenlainen ja omanlainen kokonaisuus. Liiketilat palvelevat aukiota ja laajempaa ympäristöä, kun taas yhteispiha grillikatoksineen sekä yhteisötalo Domus Agora muodostavat asukkaille viihtyisän ja vehreän ulko-oleskelutilan rakennuksen keskelle.