Portti

Ehdotuksessa on lähdetty etsimään alueen ilmeeseen sopivaa, uutta ja vanhaa yhdistävää ratkaisua Vanhan Domuksen uudistamiseksi. Tuloksena syntyi ehdotus nimeltä Portti, jossa osa vanhoista rakennuksista on säilytetty ja osa purettu uudisrakentamisen tieltä. Vanhasta osasta D- ja E- rakennukset on haluttu säilyttää. Uuden osan sijoittuminen tontille noudattelee pitkälti vanhan, purettavan osan linjoja. Uudessa osassa puu on rakennusmateriaalina pääroolissa. CLT-runkoisten tilayksiköiden avulla pyritään hiilijalanjäljen pienentämiseen ja tehokkuuteen. Asuntojen määrää on voitu lisätä huomattavasti alkuperäisestä. Tavoitteena on tuoda alueelle urbaanimpaa ilmettä ja jatkaa näin Uuden Domuksen tukemaa kaupunkikuvallista ideaa.