Puukehä

Kilpailuehdotus on tehty huomioiden tontin historialliset arvot ja kestävän rakentamisen periaatteet. Ominaispiirteiset, tontin muotoa mukailevat rakennusmassat säilytetään. Rakennuksia korotetaan yhdellä kerroksella ja tontille rakennetaan kaksi uudisrakennusta täydentämään vanhoja rakennusmassoja. Korotusosat ja uudisrakennukset ovat massiivipuurakenteisia. Rakennusmassat säilytetään pitkinä, kapeina ja matalina, kuten ympäröivät rakennukset. Sijoitetaan uusi torialue Joukahaisenkadun aukiolle, jonka läheisyydessä maantasokerroksissa liiketilojen vyöhyke. Palautetaan A-talon ravintolaliikehuoneisto, johon liitetään osittain sisäänvedetty terassi torin puolelle elävöittämään maantasokerrosta. Soluasunnot muutetaan yksiöksi ja lisätään kaksio- ja kolmioasuntoja, monipuolistaen asuntojakaumaa. Opiskelijoiden yhteistilojen määrää kasvatetaan.