Pystyyn

Kilpailuehdotus Pystyyn ratkaisee moniulotteisen tontin täydennysrakentamisen hyödyntäen ja kunnioittaen Vanhaa Domusta ja sen ominaisuuksia. Tontin alkuperäiset rakennukset B-taloa lukuun ottamatta korjataan nykypäivän asuinrakennuksiksi. Kalevan kaupunkikuvalle tyypillinen tontin eteläpuoli pidetään ennallaan, jotta siellä korostuvat jatkossakin lamellien päätyjen rytmi ja niiden väliin jäävät viheralueet. Uudisrakentaminen keskitetään tontin eteläpuolta selvästi rikkonaisemmalle pohjoispuolelle. Uudisrakennukset talojen risteyskohdissa paitsi eheyttävät kaupunkikuvaa, myös yhdistävät nykyisiä rakennuksia ja luovat niille lisäarvoa. Alueelle tyypillinen avoin, etelään aukeava piha säästetään täydennysrakentamiselta, ja otetaan autoilta asukkaiden käyttöön yhteisen toiminnan paikaksi. Yhteys pihalle ohjataan selkeäksi myös Uudelta Domukselta, jolloin pihasta syntyy alueen opiskelijoiden olohuone.