Salvos

Kaupunkikuvallisesti tärkeään solmukohtaan sijoittuva rakennuskokonaisuus on muokattu hienovaraisesti vastaamaan paremmin tämän päivän opiskelijoiden tarpeita. Kilpailuehdotuksessa yhdistyy vanhan säilyttäminen sekä uuden rakentaminen. Kilpailuehdotus täydentää rakennuskantaa hienovaraisesti ja säilyttää edelleen tontille ja alueelle tyypilliset piirteet. Tavoitteena on ollut luoda jokaiselle asukkaalle yksityiset tilallisesti tehokkaat tilat. Asunnot ovat hyvin yhteydessä laadukkaisiin yhteistiloihin, jotka täydentävät monipuolisesti asukkaiden yksityisiä tiloja.