´SITSIT´

´SITSIT´

Kaupunkirakenne
SITSIT on ekologinen täydennysrakentamiseen perustuva ratkaisu, jossa Vanha Domus saa uuden kaupunki-kuvallisesti näkyvän imagon. Sen ohella ratkaisu mahdollistaa opiskelija-asuntotarjonnan lisäämisen tontilla. Ratkaisussa Vanhalle Domukselle syntyy uusi tunnistettava ilme.
Vanhat rakennukset säilytetään ja rakennuksiin A ja D lisätään kerroksia havainnepiirroksen osoittamalla tavalla. Myöhemmin syntynyt korkeampi kaupunkirakenne määrittelee niiden korkeuden.

Alueelle tyypillinen puistomainen ja avara piha säilytetään. SITSIT aktivoi pihan käyttöä ja maantasoon sijoitetaan julkiset tilat Joukahaisenkadun varteen. Tontin läpi syntyy visuaalinen yhteys Uudelle Domukselle. Väinämöisenkadun, Joukahaisenkadun ja Pellervonkadun väliin jäävälle aukiolle on esitetty maltillinen kaupunkikuvallinen ratkaisu, joka sallii alueen kehittämisen tulevaisuudessa myös voimak-kaammin opiskelijatoimintaan liittyväksi.

SITSIT on ekologinen ratkaisu, jonka tavoitteena on korkealuokkainen visuaalinen ympäristö. Ehdotus on energiatehokas ja ilmastoviisas. Autoliikenne on alisteinen muulle liikkumiselle ja autopaikat sijoitetaan pihan alle.

Toiminta
Rakennuksen A maantasoon Joukahaisenkadun varteen sijoittuvat julkiset ja tonttia palvelevat tilat kuten kahvila, palvelupiste, kuntosali ja saunat. Asukkaiden yhteistilat kuten erilaiset hiljaiset työskentely-, ryhmätyötilat, lukusalit ja kirjasto sijoittuvat rakennusten maantasoon avautuen sisäpihalle. Sisäpihaa rajataan uudella matalalla monitoimitilalla kaupunkipyörineen ja rakennuksen suojiin sijoitetaan myös kellarin autopaikkojen ajoluiska. Amfipihasta tehdään kaikkien aktiivinen kohtaamispaikka.

Rakennukset peruskorjataan ja kerroksiin sijoitetaan opiskelija-asuntoja. Rakennuksen C sijoitetaan pien-asuntoja, jotka ryhmittyvät uuden korkean tilan ympärille ja niiden käytössä on normaalia enemmän yhteis-käyttötiloja. Rakennuksia A ja D korotetaan vanhaa rakennetta hyväksikäyttäen ja ne luovat tunnistettavan imagon tontille. Rakennukseen E sijoittuvat perhe-asunnot oman parvekkeen tai oman pihan kera.