Soihtu

Ehdotuksessa on vanhaa kunnioittaen sekä ajan henkeä mukaillen laajennettu rakennuskokonaisuutta toimivammaksi. Opiskelija arvostaa yksityisyyttään asunnossaan sekä yhteisöllisyyttä sen ympärillä. Yhteistiloja on tuotu lähemmäs luonnollisia kulkureittejä.
Piha on jäsennelty viihtyisämmäksi ja toiminnallisemmaksi.
Kaupunkikuvallisesti uusi osa toimii maamerkkinä, A-rakennuksen alakertaan palautettu ravintola toimii julkisena rajapintana.
Uusi osa yhdistää olemassa olevat rakennukset toisiinsa asuntolalle ominaista pitkää keskikäytävää jatkamalla. Kulkuyhteyksiä ja sisäänkäyntejä on parannettu myös vanhassa osassa. Esteettömiä asuntoja on B,C ja D-rakennuksissa. Alimmat kerrokset on pyhitetty yhteisille tiloille. Pienempiä, olohuonemaisia tiloja on hajautettu porrashuoneiden yhteyteen helpon saavutettavuuden ja yhteisöllisyyden luomiseksi. D-talon liikehuoneiston tiloihin on sijoitettu opiskelijoiden käyttöön tarkoitetut työskentelytilat.