STUDDIS

STUDDIS opiskelija-asuntotalo on tehdasvalmisteisista moduuleista valmistettu
kokonaisuus. Moduulit rakennetaan ja kootaan tehtaalla valmiiksi. Ne sisältävät
kaiken talotekniikan. Työmaalla työvaiheet vähenevät, jolloin tehokkuus ja
työturvallisuus parantuvat.
Opiskelia-asuntotalon puurakenteet antaa hyvin positiivisen hiilijalanjäljen ja
mahdollistaa matalan energiankulutuksen.
Suunnittelussa on otettu huomioon nykyajan opiskelijoiden tarpeet,
käytännölisyys ja asuinviihtyvyys.
Vaikka STUDDIS rakennusten sisustukset toistuu, niin julkisivut pelaavat
kaupunkintilan monipuolisuuten kanssa tarjoamalla materiaalien ja sävyn
vuorottelua.
STUDDIS on taitettu rakennusmuoto, jossa sisäpiha avautuu etelään. Helpot
yhteydet kaikille pääkaduille ja länsipuolella sijaitsevalle paikoitusalueelle.
Asunto määriä olemme lisänneet 180 asunnosta 261 asuntoon.