Syntax

Kilpailuehdotus perustuu maltilliseen, Vanhan Domuksen korttelia kaupunkikuvallisesti kehittävään uudisrakentamiseen tontin länsilaidalla. Ratkaisussa vaalitaan olevan korttelikokonaisuuden arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ominaispiirteitä. Harkituilla purkutoimenpiteillä, peruskorjauksella ja uudisrakentamisella kehitetään korttelin keskeispihaa ja pihan avoimuutta, korttelin kaupunkikuvallista ilmettä Joukahaisenkadulle sekä Vanhan ja Uuden Domuksen suhdetta.

Uudisrakentamisen arkkitehtuuri ammentaa vaikutteita niin Vanhan Domuksen 1960-lukulaisesta funktionalismista ja sen paikallisesta Kalevalaisesta ilmentymästä, kuin myös Pekka Ilveskosken Uuden Domuksen jylhästä rationalismista. Arkkitehtuuri ei pyri kopioimaan historiallisia esikuviaan, vaan omaksuu niistä abstrakteja arkkitehtonisia aiheita, yhdistäen niitä pelkistettyyn, suorastaan arkaaiseen luontoonsa. Uusi arkkitehtuuri rakentuu seuraavaksi kerrokseksi Domuksen historiaa, osaksi paikan prosessia.