Taikurin hattu

Ehdotuksessa on haluttu kunnioittaa 50-luvun kaupunkisuunnittelun periaatteita ja säilyttää korttelin avoimuus ja katutilan väljyys. Myös korttelin nykyinen rakennuskanta on pääosin säilytetty.

A-talon pääty säilyy jatkossakin lounaiskulman dominanttina. Joukahaisenkadun puoleiset isot ikkunat palautetaan alkuperäiseen kokoonsa, jolloin pohjakerros avautuu aukion suuntaan.

Talo D puretaan uudisrakennuksen tieltä, jotta tontin tehokkuutta pystytään nostamaan.
Uudisosat sijoitetaan korttelin keskiosaan siten, että korttelin avoin luonne ja pihan valoisuus säilyvät. Toinen uudisosa sijoittuu osittain A-talon korotukseksi, jolloin uudisosa kurottautuu osaksi aukiota reunustavaa julkisivua.

Uudisrakennukset ovat 5-7 kerrosta korkeita, ja niihin sijoittuu pääosin yksiöitä. Vanhojen rakennusten pieniä soluasuntoja yhdistämällä muodostetaan kaksioita.

Joukahaisenkadun varressa sijaitseva aukio on kaupunkikuvallisesti turhankin väljä. Tähän on ehdotettu aukiota rajaavaa uudisrakentamista ja pysäköintipaikkojen rakentamista torikannen alle. Aukion ympärille muodostuu korkeampien rakennusten ryhmä.