TAITE

Taite mukautuu arkkitehtonisten ratkaisujen avulla ympäristöönsä luoden uuden, aikaamme edustavan, puurakenteisen kerrostuman. Sen puikkomaiset, taittuvat ja tontin muotoa mukailevat rakennusmassat yhdistyvät suurkorttelin kääntyviin muotoihin. Korttelirakenne avautuu etelään ja erillisten rakennusten väliin muodostuvat hengittävät puistomaiset pihatilat. Modulaarinen ratkaisu mahdollistaa myöhemmät muutokset tulevaisuuden tarpeisiin mukautuen. Arkkitehtuuriltaan jäsennelty ja toistuva ilme ottaa viitteitä alueen kulttuuriympäristöstä ja historiasta. Puurakentaminen viestii uuden ajan kestävää henkeä ja arvomaailmaa.

Yhteiskäyttötiloja on osoitettu niin talon asukkaille kuin jaettavaksi Uuden Domuksen asukkaiden kanssa. Osa kadunvarren tiloista voidaan myös vuokrata ulkopuolisille toimijoille. Korttelin kulmassa on iso liiketila ja aukiolla paviljonkirakennus, jotka palvelevat laajemmin koko aluetta. Ulkotiloihin luodaan puitteita niin sosiaalisille kohtaamisille kuin yksin olemiseen.