toasis

Toasis vastaa uusiin asumisen tarpeisiin sekä ekologisuuden ja kestävyyden haasteisiin uuden rakentamisen kautta. Rakennus noudattaa ja toistaa alueen rakennuskannan päälinjoja ja mittakaavaa sekä luo korkeammilla rakennusmassoilla suojaisan pihatilan, oasiksen, jota rajaa toiselta suunnalta matalampi piharakennus. Massiiviharkkorakenteisen rakennuksen asunnot tukeutuvat modularisuuteen, jota rytmittävät painovoimaisen ilmanvaihdon hormit. Modulaarisuuden vuoksi asuntokantaa on mahdollista muokata myöhemmin yhdistelemällä ja jakamalla asuntoja. Asunnot on suunniteltu valoisiksi, tiiviiksi ja opiskelijoiden palautumista tukeviksi. Päärakennusten yhteistilat ovat arjen askareita ja kohtaamisia tukevia toimintoja, yhteiseen opiskeluun ja ryhmätöihin varattuja tiloja. Vapaa-ajan ja rentoutumisen tilat on koottu piharakennuksen kerho- ja saunatilojen muodossa. Toasis luo opiskelijoille yksityisiä asuntoja, yhteisiä opiskelutiloja ja arjen palveluita sekä mahdollisuuksia vapaa-aikaan.