Tuulenpesät

Tuulenpesät
Sekä vanha että uusi Domus ovat oman aikansa tuotteita, Tuulenpesät on tämän päivän tuote.
Ehdotus luo balanssin vanhan säilyttämisen ja uudisrakentamisen välillä sekä säilyttää vanhan Domuksen alkuperäisen luonteen.
Opiskelijoille ja lähistön asukkaille luodaan uusia yhteyksiä ja monipuolisia kaupunkitiloja, jotka palvelevat ja elävöittävät koko ympäristöä. Runkona toimivat neljä tilaa: Tori, Peristyyli, Monttu ja Skutsi.
Vanhan Domuksen alkuperäinen rakenne säilytetään pääosin, paikoitellen puretaan harkitusti. Alkuperäisen rakenteen rinnalle tuodaan pistetaloja, jotka erottuvat vanhasta massasta ja mahdollistavat tehokasta uudisrakentamista.
Sekä vanhat että uudet rakennukset saavat saman julkisivuvärin, joka alleviivaa ehdotuksen veistoksellisuutta ja helpottaa projektin hahmottamista yhtenä kokonaisuutena.

Pääroolissa ovat opiskelijoiden asunnot. Olemassa olevat asunnot peruskorjataan ja nykyaikaistetaan. Asukkaiden viihtyvyyttä tukevia toimintoja ulkotilojen lisäksi on ripoteltu sisäisen kulkuverkoston yhteyteen.