UUSIA AUKIOITA

Kun rakennetaan olemassa olevaan ympäristöön voi paikan historiaan suhtautua vanhentuneena tai absoluuttisena auktoriteettina. Tämä ehdotus perustuu lähestymistapaan joka kiinnittää huomion arkkitehtuurin historian kestävyyteen mutta myös kulttuurin välttämättömään kehitykseen.

Ehdotuksemme pyrkii hyödyntämään olemassa olevaa maksimaalisesti. Vanhan Domuksen rakennuksia korotetaan hienovaraisesti yhdellä kerroksella jotta niiden tehokkuus paranee.

Ehdotuksemme perustuu havaintoon, että yhteisöllinen elämä syntyy rakennusten välisissä tiloissa. Huolellisella olemassa olevien rakennusten leikkausoperaatiolla syntyy Uusia Aukioita. Niiden luonne vaihtelee laajasta kansalaistorista intiimiin korttelipuutarhaan ja edelleen jännitteiseen urbaaniin pienoisaukioon.

Asunnon mittakaavatasolla ehdotuksemme tiivistää ohjelmoidut tilat moduuleiksi, joiden ympärille muodostuu funktiosta vapaa kehys kotielämälle.

Uusia Aukioita säilyttää Vanhan Domuksen hengen Kalevan alueen luonteikkaana edustajana ja mukauttaa modernismin perinnön nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin.