Uutta ja vanhaa

Ehdotus “Uutta ja vanhaa” perustuu yhdistelmään säilyttämistä ja purkavaa täydennysrakentamista. Vanhan Domuksen rakennukset A, B ja C puretaan ja korvataan uudisrakennuksella, joka liittyy välikappaleen avulla säilytettäviin D- ja E-osiin. Uudisrakentaminen mahdollistaa asuntomäärän kasvattamisen ja Vanhan Domuksen korttelin asuntotarjonta saadaan paremmin vastaamaan asuntotyypeiltään ja ominaisuuksiltaan TOAS:n tarpeita.

Ympäristön rakennusten korkeuteen kohoava uudisrakennus ottaa paikkansa Joukahaisenaukion pääkohteena. Rakennus sijoittuu pääosin korttelin alkuperäisiä rakennusmassoja mukaillen ja liittyy säilyviin D- ja E-osaan sisäänvedetyn välikappaleen avulla. Yksinkertainen arkkitehtuuri on sovitettu 50- ja 60-lukujen rakennuskannan kanssa, mutta nykypäivän jälki näkyy hienovaraisesti detaljeissa ja estetiikassa.