Vanhan Domuksen ikuinen vappu

Vanhan Domuksen täydellisen purkamisen sijaan suunnitelman lähtökohtana on historiallisen kerrostuneisuuden luominen. Suunnitelmassa vanhin ja rakentamisen laadultaan korkeatasoisin osa Vanhaa Domusta on säilytetty. Vanhan rakennuksen pariksi on suunniteltu moderni uudisrakennus. Vanha rakennus tuo kokonaisuuteen luonnetta ja säilyttää viitteen opiskelija-asumisen historiaan, kun taas uudisrakennus mahdollistaa modernin, esteettömän ja viihtyisän täydennysrakentamisen. Rakennusten välinen yhteys ja yhteistilojen sijoittelu tukevat yhteisöllisyyden syntyä korttelissa. Yhdessä rakennukset muodostavat mielenkiintoisen, historiaan kytkeytyvän kokonaisuuden, jossa toteutuu viihtyisä ja yhteisöllinen opiskelija-asuminen.