Weikot

Vanhan domuksen kunnostaminen nykyvaatimukset täyttäväksi asuintaloksi ei ole taloudellisesti kannattavaa. Sen sijaan uudisrakennus tarjoaa mahdollisuuden kehittää opiskelija-asumista, edistää ekologisen rakentamisen osaamista ja tuoda uusia toimintoja tiivistyvään kaupunkirakenteeseen.

“Weikot” on uuden ajan positiivinen symboli. Rakennuksen massoittelu perustuu opiskelijaasumisen modulaarisuudella leikittelyyn. Samankokoisista perusyksiköistä koostuvat, ympäröivän kaupunkirakenteen massoja mukailevat, volyymit avautuavat pohjakerroksista viuhkamaisesti. Rakennusmassojen väliin syntyy jännittävä terassoituva maisema ja sisälle korkea yhteiskäyttöinen aula-tila. Katutasoon on varattu liiketilaa opiskelija-asumista ja ympäröivää kaupunkirakennetta tukeville toiminnoille: kahvila, ravintola, pesula, kuntosali.
Kummankin rakennuksen kattokerrokseen on sijoitettu terassilliset saunatilat.

Suunnitelma soveltuu hyvin nykyaikaiselle puuelementtirakentamiselle. Parametrinen suunnitteluprosessi yhdessä robotisoidun tuotantolinjaston kanssa mahdollistaa elementtien massakustomoinnin ilman merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Uudessa “Vanhassa Domuksessa” on opiskelija-asuntoja 265 ja liiketilaa noin 1300 m2. Bruttoala on n. 14 500 m2.